Yukarı Çık

Hizmetler

  • Vergi Denetimi, Yönetimi ve Yeminli Mali Müşavirlik Tam Tasdik Hizmetleri
  • Bağımsız Denetim, Sermaye Piyasası Halka Arz işlemleri hazırlık yönetimi TFRS-UFRS raporlama hizmetleri,
  • Muhasebe-Finansal bilgi sistemi kurumu, yazılım ve denetim raporlama hizmetleri
  • İç Kontrol ,İç Denetim sistem kurulumu ve işlem süreçlerinin raporlanması
  • Mali uyuşmazlıklarda, uzlaşma ve davalarında Uzman Hukukçular gözetiminde süreçlerin Takip ve Yönetimi
  • Ticari dava işlemlerinde; Görüş, Değerleme ve Raporlama Hizmetleri
  • Şirket satın almaları, devir ve bölünmelerde Süreç Takip Yönetimi, Denetimi ve Raporlama Hizmetleri
  • Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Ar-Ge merkezi kurulumu (AR-GE) her türlü hibe, Devlet Destek ve Yardımlarından Yararlanma,
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi(OSGB)uzmanlarınca hizmet yönetimi konusunda Danışmanlık, Hizmetleri vermekteyiz.