Yukarı Çık

Diğer Hizmetlerimiz


Suistimal İncelemeleri ve İç Denetim Hizmetleri


İşletmelerin son yıllarda karşılaştığı en büyük finansal riskleri arasında suiistimaller geliyor. İç kontrol mekanizmalarının zayıf olduğu şirketlerde giriş seviyesindeki çalışanlardan üst düzey yöneticilere kadar nitelikli ve organize suç işleyenlerin sayısı günden güne artıyor. İstatistikler, suç işleyenlerin mağdur olan şirkette genellikle 5 yıldan daha uzun süre çalıştıklarını, bilgiye kolay erişebildiklerini ve aynı suçun defalarca kez tekrar edildiğini ortaya koyuyor. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak faaliyetlerin ve kaynak yönetim sistemlerinin karmaşıklaşması yeni riskleri de beraberinde getiriyor.

Türev YMM olarak, şirketlerinizin iç kontrol yapısını inceleyerek sistemlerin ve süreçlerin etkinlik ve yeterliliğinin tarafsız bir gözle değerlendirmesini yaparak, gerçekleşmiş veya şüphelenilen suiistimallerin sorgulanmasında, kanıtların toplanması ve raporlanmasında müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunların yanı sıra, şirket faaliyetlerinin yasal zorunluluklara uygunluğunun, muhasebe ve hesaplarının işleyişinin, satın alma ve satış süreçlerinin sağlıklı olarak işleyişinin kontrolünü yapıyor ve bulgularımızı raporluyoruz.

Türev YMM

Şirket Birleşme ve Satın Almaları

Birleşme ve satın alma işlemlerinin şirketlere kattığı değeri ölçmek uzmanlık gerektiren bir konudur. İstatistikler pek çok birleşme ve satın almanın doğru fiyat oluşsa bile başarılı olamadığını gösteriyor. Başarısız birleşme ve satın almaların elbette birden çok sebebi bulunuyor, ancak muhtemel sebepler içerisinde en geçerlisi şirket operasyonlarının doğru tespit edilememesidir.

Türev YMM olarak, hem alıcı taraf, hem satıcı taraf açısından finansal incelemeler gerçekleştiriyor; gerçekleştirdiğimiz incelemelerde muhasebe sistemlerini tüm detaylarıyla analiz ediyor, ancak muhasebe sistemleriyle yetinmeyerek işin doğasını, faaliyetleri, fırsatları ve riskleri de tüm yönleriyle ortaya koyuyoruz.